Ukraine

UKRAINE

SLAVA UKRAINE © ARTWORK, VIDEO & MUSIC © All rights reserved


ALDRIG GLEMT

Den 24. februar 2022 angreb Rusland Ukraine. Med uhørt grusomhed slog de rusiske mordere til mod civile. Millioner blev tvunget på flugt. Hundredtusinder sendt til fronten - eller i døden. Orkernes overfald og ukrainernes mod vil ikke blive glemt.


-НЕ ЗАБУТНІЙ 

24 лютого 2022 року Росія напала на Україну. З нечуваною жорстокістю російські вбивці вдарили по мирному населенню. Мільйони були змушені тікати. Сотні тисяч відправляли на фронт – або на смерть. Штурм орків і мужність українців не будуть забуті.

MEN NOGEN AF DEM KOMMER ALDRIG HJEM 1.0 / But Some Of Them Shall Never Return 1.0
MEN NOGEN AF DEM KOMMER ALDRIG HJEM 2.0 / But Some Of Them Shall Never Return 2.0
MEN NOGEN AF DEM KOMMER ALDRIG HJEM 3.0 / But Some Of Them Shall Never Return 3.0
MEN NOGEN AF DEM KOMMER ALDRIG HJEM 4.0 / But Some Of Them Shall Never Return 4.0
MEN NOGEN AF DEM KOMMER ALDRIG HJEM 5.0 / But Some Of Them Shall Never Return 5.0

MEN NOGEN AF DEM KOMMER ALDRIG HJEM 1-5


BUT SOME OF THEM SHAL NEVER RETURN
Fem billeder / Five pictures / iPad / Procreate
Slava Ukraini, heroyam slava!

ALT DET VI HAVDE - ALLE DEM VI MISTEDE 1-6


ALL THAT WE HAD - ALL THOSE WE LOST

Seks malerier / six paintings
iPad / Procreate
“Our enemies will perish like dew in the sun”
“Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці”

SKAMHØST / HARVEST OF SHAME


Seks malerier / six paintings
iPad / Procreate

-------------------------------------

Når hvedemarkerne gulner op mod høst

under himlen så ubegribeligt blå,

går dine tanker til mistet liv i øst

og alt det utilgivelige, du så.


Krigens gribbe svæver over bombebrak;

kyniske købmænd står bag dødshærens stab.

Ofrene vil sende dem en særlig tak;

statuer mejslet i evigt ærestab.


Nu venter en skamhøst forbandet og sort

en ung generation i et bundløst dynd.

Dødspletten som aldrig helt kan vaskes bort.

Et Rusland brændt fast i diktatorens synd.


HARVEST OF SHAME

When the wheat fields turn yellow towards harvest
under the sky so incomprehensibly blue,
your thoughts turn to lost lives in the east
and all the unforgivable you saw.


The vulture of war soars above bomb fallout;
cynical merchants stand behind the staff of the army of death.
The victims will send them a special thank you;
statues chiseled in eternal loss of honor.


Now a cursed and black harvest of shame awaits
a young generation in a bottomless pit.
The death stain that can never be completely washed away.
A Russia stuck in the dictator's sin.

HVAD NU HVIS ...? / WHAT IF ...?


HVAD ER RUSLANDS NÆSTE MÅL? / WHAT IS RUSSIAS NEXT TARGET?

CULTURAL CENTER OF AARHUS - DenmarK

AMALIENBORG - The Royal Palace, Denmark

PARIS

LONDON

Fotocollage

SEND ENGLE


Hør deres bøn. Svar deres råb. De har ikke flere kinder at vende til; de ufødte, de nyfødte, tumlingene, døtrene, deres mødre og deres søstres mødres mødre. Se dem knæle ved de tusinde sønners grav og ved monumentet over deres kvinders mandsmod. Send din himmelhær under ærkegeneralens flammende sværd. Brænd dem bort, despoterne, der har hævdet sig på løgnens vinger til selvguder. Thi de bryder alle dine love.


De har ingen andre guder end sig selv.

De misbruger dit navn.

For dem er intet helligt.

De vanærer mødre og fædre.

De slår ihjel uden at blinke.

De skiller ægtefolk.

De stjæler andre nationer.

Deres vidnesbyrd er aldrig høret mere falsk.

De begærer andres ejendom.

De begærer og voldtager alles hustruer.


Send dem dine engle. Knus tvivlens matterede spejl eller forbliv for evigt en teoteori.


Hør dem!


---


SEND ANGLES


Hear their prayer. Answer their cries. They have no more cheeks to turn; the unborn, the new-born, the tumbling, the daughters, their mothers, and the mothers of their sisters' mothers. See them kneel at the grave of the thousand sons, and at the monument of their women's courage. Send your celestial army under the flaming sword of the arch general. Burn them away, the despots who have claimed themselves as gods on the wings of lies. For they break all your laws.


They have no other gods but themselves.
They misuse your name.
For them, nothing is sacred.
They dishonor mothers and fathers.
They kill without blinking.
They separate spouses.
They steal from other nations.
Their testimony has never been heard more falsely.
They covet other people's property.
They covet and rape everyone's wives.


Send them your angels. Shatter the frosted mirror of doubt or forever remain a theory.


Hear them!

KATTENE I KYIV


Der er tomt på de forårslune brosten.

Ingen spindende slikken

på et balletstrakt bagben

med øjnene mageligt missende

mod modlys og mennesker

som kommer forbi

med hænder, der vil ae.


Der ligger døde killinger i kælderhalsen

svøbt i forlængst udklinget piven

efter mors milde maveskind.

Der ligger kattepoter knust

og knurhår spredt for kanonadernes kastevinde.


Men kattene i Kyiv går ikke forsagte ind i natten.

De hvæsser klør mod larveføddernes terrorstål

og sniger sig i måneskyggen ind

på den fremmedes kokainrøde øjne.


Kattene i Kyiv slikker sår ikke sol

på de blodige brosten

og sætter alle ni liv ind,

mens du langsomt vender ryggen til


… og går videre.


THE CATS OF KYIV


The spring-warm cobblestones are empty.
No purring licks
on a ballet-stretched hind leg
with the eyes meekly missing
against backlight and people
which comes by
with hands that will caress.


There are dead kittens in the basement
wrapped in the long-faded wining
after mother's gentle stomach skin.
There are broken cat paws
and whiskers scattered by the gusts of the cannonades.


But the cats in Kyiv do not go silently into the night.
They are hissing claws against the terror steel of the caterpillar feet
and sneaks into the moonlight
ready to attack the stranger's cocaine-red eyes.


The cats in Kyiv do not lick sun but wounds
on the bloody cobblestones
and puts in all nine lives,
while you´re slowly turning your back


… and moving on.

SLAVA USYK


iPad / Procreate

——————————

OLEKSANDR USYK

Ukrainian champ and hero

——————————

https://www.theguardian.com/.../oleksandr-usyk-anthony...

https://www.theguardian.com/.../oleksandr-usyk-beats...

ALT FOR GAMLE ØJNE


Har du husket ikke at glemme

den døende fødende på båren?

Har du husket ikke at glemme

massegraven på skovkirkegården?


Har du husket ikke at glemme

diktatorens livslange løgne?

Har du husket ikke at glemme

børnene med de alt for gamle øjne?

——————————————————-

Illustration:

Tvillingesøstre ramt og lemlæstet af Ruslands missiler i Mariupol.

Den ene søster mistede et ben, den anden begge.

Og livet er lige begyndt …


PÅ UKRAINES MARKER


På Ukraines marker vifter hveden Solens glød.

Imellem kors på række høster krigen heltedød.

For marken er en mindelund om modets morgengry,

hvor lærker synger himmelhøjt trods kugleregnens bly

som sarte violiner over invasionens bas;

her ligger vi, de døde, fra Lviv og til Donbas.


Her levede og åndede vi ud et skarpt sekund

og blev til sørgebrevet, som gør alle nære ondt,

og minder om, at nu er faklen faldet i din hånd,

så løft den op til fjendens skræk; uslukkelige ånd,

og skær med blod og mod hvert mistet liv i korsets bark,

om døden så må finde dig på Ukraines mark.

——————————————————————

Inspiration fra / min gendigtede oversættelse

af den canadiske læge og oberstløjtnant

John McCraes digt “In Flanders Fields”

skrevet på slagmarken i maj 1915

til vennen Alexis Helmer, der blev dræbt

under Første Verdenskrigs andet slag ved Ypres

—————————————————————-

ILLUSTRATION

På Ukraines Marker

iPad / Procreate / multimedia

Du kan dele denne side, hvis du har lyst ...